Vårt vardagsrum

Vårt vardagsrum

Vi har valt att inreda vårt vardagsrum på ett sätt så att det håller i tid. Med små förändringar så ändrar helhetsintrycket. Mycket är återbrukat eller begagnat och vi försöker undvika allt för mycket konstgjort, när det kommer till materialval.

Inga kommentarer

Skriv en kommentar